שיתופי פעולה

בת עמי
המועצה הדתית
עמותת כתף לכתף
בני עקיבא
עיריית בת ים
עמותת לתת