אני מאמין

תנועת "והגדת – עזרה מגד" הוקמה מתוך מטרה לשלב בין ערכי המוסר היהודי להוויה הישראלית ומתוך רצון וכוונה להנציח את אישיותו ואמונתו של גד עזרא, אשר נפל בקרב בג`נין.

אנו מאמינים שעם ישראל חזר לארצו במטרה ליצור חברה מוסרית ומתוקנת, כשלב הכרחי בתיקון עולם. כיום, תורה ומוסר טבעי, תורה ומדע, תורה ומדינה, נראים סותרים זה את זה, מה שגורם להחמצת מטרתנו העיקרית בהקמת המדינה.

"והגדת – עזרה מגד" מאמינה ביכולתנו להפוך את מדינת ישראל למדינה טובה וערכית יותר. מדינה שתהווה דוגמא לעמים אחרים ותמשוך אליה יהודים מכל קצוות תבל. "והגדת – עזרה מגד", תעשה ככל יכולתה להפיץ את מסר הערכים היהודיים בחיי היומיום ותפעל בהתאם לערכים אלו, למען שיפור
 דרכינו ומתוך כוונה לחבר בין הכללים הגדולים של חזון הנביאים לבין חיי המעשה ביום יום .
 
 
 
 
 
The "Vehigadetah/Ezra Migad" movement was established with the aim of combining Jewish morals to the Israeli experience intending to perpetuate the personality of Gad Ezra, who fell during the battle of Jenin
 
We believe that the people of Israel returned to their land in order to create a traditional and correct society, as a necessary step in repairing the world.  Today, Torah & natural morality, Torah & science, Torah & State seem to contradict each other causing us to miss our main goal of establishing our country
 
And "Vehigadetah/ Ezra Migad" believes in our ability to make the State of Israel a better and more valuable country.  A state that will serve as an an example for other nations and draw Jews from all over the world- "Vehigadetah/EzraMigad" will do what it can to spread the message of Jewish values in everyday life and will act in accordance with these values in order to improve our ways with the intention of connceting the great rules of the prophets` vision with everyday life