אמנה חברתית

אנא עיינו באמנה והעירו את הערותיכם.
אנו תקווה כי לכשתושלם האמנה היא תהווה ציון דרך במהלך לתיקון החברה הישראלית.


"צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדּף לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה` אֱ-לֹהֶיךָ נתֵן לָךְ" (דברים טז, כ)


אנו מאמינים ששיבת עם ישראל לארצו נועדה להקים חברה המושתתת על אדני המשפט והצדק בהתאם לחזון נביאי ישראל. צדק הנו ערך קיומי של חברה יהודית. צדק אינו מתמצה בצדקה, שמהותה חסד הנעשה במישור הפרט אלא גם ערכים כלליים הדורשים עשייה במישור הציבורי ומבטאים חובה ואחריות הדדית בין הכלל לבין הפרט. צדק דורש תחושת שייכות ומחויבות של הפרט לתרום לחיי הכלל וחובת הכלל לאפשר לפרט לממש את ייעודו.

א. ערך העבודה

"גדול הנהנה מיגיע כפיו מירא שמיים" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף ח עמוד א)

יש להכיר בערך העבודה, הן כתרומה לחברה, לבניין הארץ ולתיקון העולם, והן כחלק מכבוד האדם. על המדינה לקבוע יעדים בנוגע לרמת התעסוקה, הן ביחס לשיעור האבטלה, והן ביחס לשיעורי השתתפות בכוח העבודה.

ב. ערך השבת

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה` … למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" (דברים ה, יג-טו)

העבודה אינה תכלית אלא כלי לתיקון העולם והאדם. יש לחזק את השבת כיום המנוחה, לשם שמירה על צביונה היהודי של המדינה, ולקבוע גבולות לזמן העבודה כדי למנוע את ניצול העובדים ולטובת חיי המשפחה, הקהילה, וההתפתחות האישית.

ג. ערך המשפחה

"שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ" (משלי א, ח)

יש להכיר בערך המשפחה כלבנת היסוד של החברה היהודית. יש למצוא את הדרך לאפשר לבני הזוג להשתלב במעגל העבודה תוך שמירה על חוסן המשפחה ותמיכה באפשרות הרחבתה (מימון פעוטונים, יום לימודים ארוך , הטבות מס למשפחות וכד`).

ד. ערבות הדדית

"כל ישראל ערבים זה בזה" (ספרא בחוקותי פרשה ב ד"ה פרק ז).

ערבות מלשון מעורבות, אחריות הדדית וביטוי של גורל משותף. על מנת להגשים ערך זה, על המדינה להעניק לכל פרט בחברה הזדמנות שווה לחינוך, לשירותי הבריאות, והבטחת חיים מכובדים בהגיעו לזקנה. חותמי האמנה יפעלו לעידוד פרויקטים של מעורבות חברתית על-ידי התנדבות קהילתית ועזרה לזולת.

ה. חסד ועצמאות כלכלית

"וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ" (ויקרא כה, לה)

"שמונה מעלות יש בצדקה...מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ועל זה נאמר "והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" (משנה תורה, הל` מתנות עניים פ"י ה"ז).

מעבר למצוות הצדקה הפרטית, החברה צריכה לדאוג לכך שמי שמחוסר פרנסה יוכל להתקיים בכבוד ולהשתלב מחדש בחיי החברה. יש לעודד את מקבלי התמיכה להשתתף בפעילויות התנדבותיות ובכך להפוך אותם ממקבלים לנותנים.

ו. צדק

"הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה" (תלמוד בבלי, מסכת נדרים דף פא עמוד א)

יש לאדם זכות בסיסית לעושר, כל עוד עושרו נצבר ביושר ולא תוך ניצול אחרים. כמו כן, יש לחברה עניין להלחם בתופעת העוני ומתוך כך לצמצם את הפערים החברתיים. צמצום הפערים דורש התערבות ציבורית הן בקביעת רמה מינימאלית לשכר העבודה והן בעיצוב מערכת מס פרוגרסיבית. חלוקת הכנסות המדינה צריכה להיות צודקת עבור כלל האזרחים ללא הבדל מוצא. על המדינה להיות מופת במוסר תשלומים ובאי-הלנת שכר.

ז. אמת ושלום

"האמת והשלום אהבו" (זכריה ח, יט)

תהליך קבלת ההחלטות בנושאים חברתיים צריך להיות מושתת על דיאלוג ולא על כוחנות וניצול הזדמנויות פוליטיות מקריות. יש להכיר בערך ההידברות בישוב סכסוכים חברתיים. במסגרת יחסי העבודה יש לראות את נשק השביתה רק כמוצא אחרון כשהוא מצמצם עד למינימום את הפגיעה בצד שלישי. נפעל לכינונם של מוסדות הידברות ופשרה.

ח. נקיון כפיים

"מי יעלה בהר ה` ומי יקום במקום קודשו נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה" (תהלים כד, ד)

"בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה" (תלמוד בבלי, מסכת שבת דף לא עמוד א)

יש להילחם בשחיתות לכל אופניה, הן במערכות השלטון והן במישור הפרטי, ולפעול לקיומה של מערכת מסחרית הוגנת.

ט. "וְהַצְנֵעַ לֶכֶת"

"הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה` דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱ-להֶיךָ" (מיכה ו, ח)

על המנהיגות הפוליטית, הרוחנית ,האינטלקטואלית והכלכלית לתת דוגמא אישית בתחום זה. חותמי אמנה זו מתחייבים ליצור אווירה בה פרסום עשייה ותרומה לקהילה יהיו עדיפים על פרסום ראוותני של שפע גשמי.

י . תשובה ותיקון עולם

"לתקן עולם במלכות שדי" (סדור התפילה)

התשובה היא תהליך של שיפור מתמיד לתיקון העולם ושכלולו. תיקון עולם מתחיל בבית, ביחיד, במשפחתו, בסביבתו הקרובה, ונמשך והולך ומקרין
גם על סביבתו הרחוקה, על כלל החברה ועל העולם כולו, כמו שנאמר: "בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל, יד).
 
 
 
 Please review the charter and comment.  We hope that once the treaty is completed, it will be a milestone in the process of reforming Israeli society
 
  "(Righteous shall go after the life and inherit the land which your G-d will give to you (Deuteronomy 16:20"
 
 
 We believe that the return of Israel to its land is intended to establish a society based on principles of the prophets of Justice and Justice in accordance with the vision of the prophets of Israel.  Justice is an existential value of a Jewish society.  Justice is not limited to charity, which is a charity performed on the individual level, but also general values that require action on the public level and expressa duty and mutual responsibility between the public and individual.  Justice required a sense of belonging and commitent of the individual to contribute to the public and the duty of the community to allow the individual to realize his destiny
 A.Work Value 
  A great person enjoys the gift of his hands from the fear of heaven" Talmud Babli : Blessings Page 8 Side 1"
 
 The value of work must be recognized as a contribution to society, to building the land, repairing the world, and as a part of human dignity.  The state must set goals regarding the level of employment, both in relation to the rate of unemployment, both in relation to the rate of unemployment and in terms of participation rates in the labor force
 
 
 B. Value of the Sabbath 
For 6 days you shall work and do all your busisiness and the 7th day shall be the Sabbath so that your servants may rest and you as well" Deuteronomy 5 verses 13-15
 
 Work is not an absolute but a tool for repairing the world and man.  The Sabbath must be strengthened in order to preserve the Jewish character of the state and to set boundaries for the working hours in order to prevent the exploitation of the workers and for the benefit of family, community, and personal development
 
C. Value of the Family 
 Listen my son to your father`s advice and do not destroy your mother`s Torah" Proverbs 1:8"
 The value of the family should be recognized as the building foundation of Jewish society.  We must find a way to enable a couple to integrate into the work force while maintaining the family`s resilience, and supporting the possibility of expanding it-financing daycare, long school days, tax benefits for families etc
 D. Mutual Responsibility
 All of Israel are guarantors for one another":Bechukotai, 2nd portion, chapter 7 "
Guarantees of the language of involvement, mutual responsibility and expression of a common destiny.  In orderrealize this value, the state must give every individual in society equal opportunities for education, health services, and a dignified life guarantee when he reaches old age.  The signatories of the convention will act to encourage projects of
social involvement through community, volunteering, and helping others
E. Grace & Economic Independence 
And so that your brother is blessed, and his hand shall be with you, and you shall be strong in him and dwell with him and live with you
 Quoted- Leviticus 25:35
There are 8 degrees in charity... a great virtue that is beyond its reach, the one who holds the hand of Israel in your name and gives him a gift or loan or partners up with him or makes him a buisiness to strengthen his hand until he does not have to ask people 
 ו:פא F. Justice-Beware of the poor children from whom the Torah will come out: Talmud Bavli, Nedarim Portion pg 
A person has a basic right to wealth as long as the wealth is accumulated honestly and not by exploiting others.  In addition, the company has an interest in fighting the phenomenon of poverty and reducing social gaps.  The narrowing of the gaps requires public intervention both in setting a min wage level and in designing a progressive tax system.  The division of state in come should be justified for all citizens regardless of origin.  The state must be a model of payment ethics and non payment of wages 
G.Truth and Peace
 Truth and peace loved" Zechariya 8:19"
 The decision- making process on social issues should be based on dialouge rather than on aggression and the exploitation of randwom political opportunities.  The value of dialogue in the settlement of social conflicts should be recognized.  In labor relations, the strike weapon should be seen only as a last resort, minimizing the damage to a third party.  We will work for the establishment of institutions of dialogue and compromise
H. Clean Hands 
Who shall ascend in the mountains of the lord?  And he shall rise in the place of his sanctuary, clean with the palm of  the hand, and the heart of the heart which is not lifted up to the soul of the soul
 Quoted- Psalm 24:4
  לא :א At the time that one man is judged, one is commanded to marry and give in faith"Talmud Bavli Portion Sabbath "
 Corruption must be fought against all its forms both in the governmental and private spheres, and to work for the existence of a fair commercial system
I. And You Shall Not Walk
 He said to you, what is the goodness of the Lord and what does the lord command you to do with judgment and love and kindness to go with God
Quoted Micah 6:8 
 The political, spiritual, intellectual, and economic leadership must set a personal example in this field.  The signatories of this convention create an atmosphere in which publication contributes to the community.  It will be preferable to the ostentation publication of material abundance
 J. Forgiveness & Repairing the World 
To correct the world in the kingdom of the almighty" - Prayer book" 
 The answer is a process of constant improvement from now and always.  Repairing the world begins at home, in the individual, in his family, in his immediate surroundings, and continues and radiates even to his distant surroundings
 the entire society and the entire world as it is written; in your mouth and in your you shall do it. Deuronotemy 30:14