קורס מלווי משפחות

אנו מתעתדים לפתוח קורס הכשרה למתנדבים שמוכנים לתרום מזמנם ללוות משפחות.

הקורס יקנה למשתתפים ידע בניהול פיננסי של משקי בית לרבות תכנון, רישום וניהול תקציב, בדיקת חשבונות, התמצאות בבדיקת אשראי לטווח קצר וארוך, ביטוחים, תכנון פיננסי, ניהול חשבון בנק ועוד.

הקורס יכשיר את המשתתפים ללוות משפחות בתהליך חניכה שמטרתו ליצור שיתוף פעולה בין בני המשפחה, לקחת אחריות על מצבה ולאזן את משאביה.

בקורס ייפגשו המלווים עם אנשי המקצוע של העמותה ויבינו את מערך העבודה עם המשפחות ואת היכולות של הצוות שעומד לרשות המלווה.

מסגרת ההכשרה


  • הקורס ייערך במתכונת מצומצמת של עד 15 משתתפים, כדי לאפשר עבודה אישית עם המשתתפים.
  • ההשתתפות בקורס דורשת סף של רמה אישית ויכולת תקשורת בינאישית.
  • הקורס מורכב מ-6 מפגשים של כ-3 שעות כל אחד.