התשובה - שיר שכתב גד על החטא והתשובה ממנו

בס"ד

תשובה 
החטא השורפני ואוכלני מבפנים
המביא על נפשי מחשכים מאפילים
המנתקני מצור מחצבתי ממקור חיותי
מאלי מאבי שבשמים האוהבי.
המרחיקני מעצמותי ומכל אמיתת ישותי
הוא כואב, הוא בוער
הוא נורא ומפרד ומנתק ומבתק.
רוצה אני בסיומו רוצה אני בכליונו
ומבין שאין הדבר תלוי אלא בי.
ברצוני, בשכלי, בכוחי כל זאת
בעזרתו של בוראי.
משום שרוצה הוא בי למרות הריחוק
כי לא יחפוץ במות המת
כי אם בשובו מדרכו וחיה.
ואם אני לא אחפוץ במוות
כי אם בחיים, המלאים בקדושה
ובאור חי העולמים.
  ולכן אשתמש
בתרופה היחידה בתורה
ובעזרתה אבוא ואזכה לתשובה.
והתשובה תטהרני תזכני ותזככני
ותביא מזור ומרפא לכאבי וחוליי.
ותרפאני ותחייני ותביא אור לחיי
ותפזר המחשכים ותעיף העננים
ותחברני חזרה אל חוף המבטחים
אל הכל יכול היכול אפילו
לסלוח לחוטאים בתנאי
שאליו ישובו באמת ובתמים.
כי מהי הגבורה אם לא לסלוח
ומה היא העוצמה אם לא לחון
ובמה מתבטאת גדולת הבורא
יותר מבמתן סליחתו לברואיו
אשר על רצונו עברו ולמרות זאת
אותם הוא מקבל בזרועותיו
ומחבקם ומאמצם היות והם בניו.
 

     התשובה - שיר שכתב גד על החטא והתשובה ממנו