"והגדת"

"והגדת" היא הזרוע הרעיונית של עמותת "והגדת - עזרה מגד". מטרתנו היא לשלב את ערכי היהדות בחברה הישראלית תוך שימת דגש על קידום משימות חברתיות ברוח היהדות. אנו מעוניינים להציע אלטרנטיבה יהודית לבעיות חברתיות העומדות על סדר היום הציבורי.
     "והגדת"